3665 Jackdaw St, San Diego, CA
$684,539


3665 Jackdaw St, San Diego, CA is a property in San Diego. The total assessed value is $684,539.


3665 Jackdaw St, San Diego, CA

Assessor Parcel Number APN 4512520400
Address 3665 Jackdaw St, San Diego, CA
Type of Parcel Regular parcel with APN number
Owner Name MERRIN CLAIRE
Owner Address 3665 JACKDAW ST
SAN DIEGO CA 92103
Fractional Interest single interest
Legal Description BLK 2*LOTS 24 & 25*POR*
Land Value 493767
Improvement Value 190772
Total Assessed Value 684539
Acreage 0.00000000
Tax Rate Area Number 08001
Multiple Parcel Indicator N

45125204 Properties

3665 Jackdaw St, San Diego, CA $684,539