CHESTNUT · Philadelphia Property


CHESTNUT · Philadelphia Property

$125,660,000 1915-19 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Wm Penn House Inc
$114,424,400 819-41 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Digital 833 Chestnut LLC
$90,083,900 3401l Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Apartments On Chestnut Lp
$84,951,100 1327-39 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Chestnut Street Realty Li
$74,846,400 2930l Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Chestnut Venture LLC
$102,099,800 3201 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Drexel University
$87,879,600 2400 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 2400 Chestnut Assocs
$71,425,300 200-32 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 U S A
$61,800,000 1112-28 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Bjp Chestnut Owner LLC
$54,892,100 3501 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trs Univ of Penn
$58,710,000 1338-48 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Avenue of The Arts
$109,856,600 3101 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Drexel Institute
$48,719,000 1625 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Liberty Place Retail
$51,008,000 1229-37 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 L-a 1229 Chestnut Street
$129,902,900 1441 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 Chestlen Development Lp
$47,380,000 1501-15 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 15th & Chestnut Lp
$61,642,900 615 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 7th St Chestnut Assoc
$46,343,300 1025-29 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Phila Parking Authority
$42,472,900 1601 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Two Liberty Place Lp
$33,359,600 910-32 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Urban Growth Property Lim
$40,877,100 1601 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Two Liberty Place Lp
$65,336,500 3200l Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Accop Chestnut Pa LLC
$42,463,000 3317-33 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trs Univ of Penn
$70,815,500 3737l Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Cathedral Property Holdin
$38,537,200 3600-48 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trustees of The Universit
$50,979,100 433-41 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 Khp II Chestnut LLC
$41,511,600 3701-15 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 International House
$49,488,200 3118-98 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trs Univ of Penn
$29,623,100 917-33 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Thomas Jefferson Universi
$31,605,500 1000-32 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Thomas Jefferson Universi
$20,841,200 1520-22 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 Pr Chestnut Associates Lp
$24,431,600 1930-34 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Center City Chestnut LLC
$28,840,000 1201-05 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 1201 Chestnut Street
$34,521,300 500-36 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 City of Phila
$125,258,900 1601 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Offices At Two Liberty Pl
$28,359,600 2200-24 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 School District of Phila
$15,609,800 3615-35 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Ralston House
$133,739,300 2116 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 2116 Chestnut Partners
$17,955,800 2301 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Commonwealth of Pennsylva
$63,770,600 3200-60 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Drexel University
$13,597,200 3400-50 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trustees of The Universit
$47,317,300 1628-36 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Bre Quad Pa Owner Lp
$12,793,000 1600-02 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 1600 Chestnut Partners Lp
$30,382,400 901-15 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 United States of America
$14,711,400 2930 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trustees of The Universit
$29,745,900 1700-06 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 1700 Chestnut Street LLC
$22,550,400 1015-19 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 1015 Chestnut Street Asso
$13,022,000 801-17 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Phila Parking Authority
$20,166,100 1530-32 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 1530 Chestnut St Assoc Lp
$9,923,400 4225-31 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Intercultural Family Serv
$28,849,500 401 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 Independence Square Hotel
$30,714,500 325-41 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 Constitution Partners L P
$42,436,000 1301-25 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Behringer Harvard Reit
$10,176,400 3943-45 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 40th Street Promonade Lp
$11,948,000 3728 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 St James Catholic Church
$16,036,800 1416-18 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 1416 Chestnut Holding
$40,337,100 3000 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 U S Postal Service
$18,625,700 2100-06 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 21st Chestnut St Partner
$7,650,300 4901-31 Chestnut St, Philadelphia, PA 19139 School District of Phila
$16,974,400 1338-48 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Avenue of The Arts Owner
$39,500,500 3900-06 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Aimco Chestnut Hall
$9,512,000 3819-31 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 Trs Univ of Penn
$12,437,200 3939l-41 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 40th St Promendade IIi
$16,684,200 1211-15 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 1211 Chestnut Realty Corp
$8,929,000 3700 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Tr Tabernacle Presby
$9,270,000 1210 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Four Forty North Front Ll
$8,142,900 3926-38 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Tr University of Penna
$9,888,000 1608-12 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 1608 Partners Lp
$6,549,000 700-02 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 700 Chestnut Street Assoc
$8,426,100 3921-25 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Childrens Oncology Serv
$6,694,000 4508-38 Chestnut St, Philadelphia, PA 19139 4508 Chestnut Street Asso
$8,774,100 1207-09 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 1207 Chestnut Associates
$6,846,800 235 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 235 Chestnut Street Assoc
$12,774,700 727-35 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 Chestnut 733 Associates L
$7,782,300 1218-22 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Bailey Chestnut Partners
$15,899,400 3401 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Trustees U of P
$5,665,000 1810 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Freeman Samuel M II Tr
$6,631,100 2108-14 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Evangelical Lutheran
$6,118,200 708-10 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 708 Chestnut Partners Lp
$8,817,300 1420-22 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 1420-22 Chestnut Street A
$8,940,400 3601-13 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Courtland Foundation
$10,190,600 3100-16 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Tr University of Penna
$11,462,800 1330-36 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Treeco/manor Limited Part
$6,113,900 123-29 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 123-129 Chestnut St Assoc
$5,426,000 4215-17 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 4215 Chestnut Lp
$40,056,000 2017-23 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Aquinas Realty Investors
$9,667,000 2213-21 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 American Red Cross
$8,130,400 1818-20 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Boyds Realty Partnership
$12,437,200 900 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 Thomas Jefferson Universi
$5,753,700 1900-06 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Chestnut Square Asso
$4,559,500 1910r Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Chestnut Square Associate
$9,140,200 1424-26 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 Sunny Spring LLC
$4,697,000 1204 Chestnut St, Philadelphia, PA 19107 1204 Chestnut St LLC
$9,882,800 4300-22 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 Netherlands Apts Lp
$3,921,200 116-18 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106 116-118 Chestnut St Lp
$3,981,400 1816 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 1816 Chestnut Corp
$4,248,800 1524-26 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 Tompros Katherine Calomir
$4,543,900 4042-44 Chestnut St, Philadelphia, PA 19104 4042 44 Chestnut Street L
$7,973,300 1530-32 Chestnut St, Philadelphia, PA 19102 1530 Chestnut St Assoc Lp
$4,635,000 2101-17 Chestnut St, Philadelphia, PA 19103 Silk Road Venture Lp