Zhejiang Pujiang Jiatai Textile Co Ltd Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture
No 78 Xingbi Rd Pujiang City, Zhejiang, 322200


Zhejiang Pujiang Jiatai Textile Co Ltd is licensed in the eLicensing system of Connecticut. The license credential ID is 1293488. The license type is MANUFACTURER OF BEDDING & UPHOLSTERED FURNITURE. The license status is ACTIVE. The address is No 78 Xingbi Rd Pujiang City, Zhejiang, 322200. The zip code is 32220.


Zhejiang Pujiang Jiatai Textile Co Ltd · No 78 Xingbi Rd Pujiang City, Zhejiang, 322200

Credential ID 1293488
Name ZHEJIANG PUJIANG JIATAI TEXTILE CO LTD
Business Name ZHEJIANG PUJIANG JIATAI TEXTILE CO LTD
Type BUSINESS
Address NO 78 XINGBI RD PUJIANG CITY
ZHEJIANG, 322200
License Credential MANUFACTURER OF BEDDING & UPHOLSTERED FURNITURE
Full Credential Code MFG.7805625
Credential Type MFG
Credential Number 7805625
Status ACTIVE
Status Reason CURRENT
Active 1
Issue Date 06/18/2015
Effective Date 05/01/2016
Expiration Date 04/30/2017
Record Refresh Date 04/14/201

Zip 32220 · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture · Connecticut Business

Pujiang Fangzheng Handcrafts Mill · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 338 Yechuan W Rd Puyang Town, Puyang County, 322200
Zhejiang Pujiang Tianxiang Arts & Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 258 Yidianhong Rd, Econmic Dev. District, Jinhua, 322200
Pujiang Kangija Handicraft Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 187 Jin Lei Ave, Pujiang City, 322200
Zhejiang Huihong Industry & Trade Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 288 Qianfang Rd, Pujiang Zhejiang, 322200
Zhejiang Qianbaihui Home Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 9 Jinshan Rd Pujiang, Zhejlang, 322200
Pujiang Hongsheng Arts & Crafts Company Limited · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 188 Jinlei Road Pujiang, Zhejiang, 322200
Shanghai Honour Industry Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Dongzong Jiu Rd, Pujiang Zhejiang, 32220
Pujiang County Shengkai Textile Factory · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Industrial Development Zone of Pujiang, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang Wantong Arts & Crafts · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Pujiang Economic Development Zone, Zhejiang, CH 322200
Pujiang Beikang Arts & Crafts · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 556 Yatai Rd Puyang Town, Puiang Jinhua Zhejiang, 322200
Keid Pujiang Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Jinlei Ave, Pujianq, CH 322200
Pujiang Yuxing Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture # 51 Sanhe Rd, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang Shengda Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 605-1 Yatai Rd Industrial Zone, Pujiang Jin Hua, 322200
Pujiang Zhenlong Import and Export Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 666 Yongzai Ave, Pujiang, ZJ 322200
Zhejiang Over-boundary(group)co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 666 Younzai Ave, Pujiang, 322200
Zhejiang Pujiang Shengmei Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 560 Yatai Avenue, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang County Mingshiya Quilting Art & Craft Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture # 58 Qianfang Rd, Zhejiang, 322200
Zhejiang Yitong Arts & Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture # 218 Yidianhong Rd, Pujiang County Zhejiang, 322200
Pujiang Fairy Home Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 57 Ban Ban Ave, Pujiang Zhejiang, 322200
Zhejiang Jujiang Guanteng Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture #216 Jinlei Rd Economic Region, Pujiang Zhejiang, 322200