Keid Pujiang Crafts Co Ltd Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture
Jinlei Ave, Pujianq, CH 322200


Keid Pujiang Crafts Co Ltd is licensed in the eLicensing system of Connecticut. The license credential ID is 1258672. The license type is MANUFACTURER OF BEDDING & UPHOLSTERED FURNITURE. The license status is ACTIVE. The address is Jinlei Ave, Pujianq, CH 322200. The zip code is 32220.


Keid Pujiang Crafts Co Ltd · Jinlei Ave, Pujianq, CH 322200

Credential ID 1258672
Name KEID PUJIANG CRAFTS CO LTD
Business Name KEID PUJIANG CRAFTS CO LTD
Type CORPORATION
Address JINLEI AVE
PUJIANQ, CH 322200
License Credential MANUFACTURER OF BEDDING & UPHOLSTERED FURNITURE
Full Credential Code MFG.7805321
Credential Type MFG
Credential Number 7805321
Status ACTIVE
Status Reason CURRENT
Active 1
Issue Date 01/13/2015
Effective Date 05/01/2016
Expiration Date 04/30/2017
Record Refresh Date 04/14/201

Zip 32220 · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture · Connecticut Business

Zhejiang Pujiang Zhenyang Industry &trade Co., Ltd. · Home Bedding Manufacturer · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No.168-6 Qianfang Rd. Pujiang, Zhejiang, China,322, Jinhua, CH 322200
Pujiang Chuangjia Arts & Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 811pingqi Rd, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang Fairy Home Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 57 Ban Ban Ave, Pujiang Zhejiang, 322200
Zhejiang Over-boundary(group)co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 666 Younzai Ave, Pujiang, 322200
Pujiang Fangzheng Handcrafts Mill · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 338 Yechuan W Rd Puyang Town, Puyang County, 322200
Pujiang Zhenlong Import and Export Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 666 Yongzai Ave, Pujiang, ZJ 322200
Pujiang Kangija Handicraft Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 187 Jin Lei Ave, Pujiang City, 322200
Pujiang County Mingshiya Quilting Art & Craft Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture # 58 Qianfang Rd, Zhejiang, 322200
Zhejiang Pujiang New Century Bedding Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 198 Jinlei Ave of Characteristic Ind Pk, Pujiang City, 322200
Pujiang Wantong Arts & Crafts · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Pujiang Economic Development Zone, Zhejiang, CH 322200
Zhejiang Pujiang Shengmei Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 560 Yatai Avenue, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang Beikang Arts & Crafts · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 556 Yatai Rd Puyang Town, Puiang Jinhua Zhejiang, 322200
Zhejiang Huihong Industry & Trade Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 288 Qianfang Rd, Pujiang Zhejiang, 322200
Pujiang Bokai Industry & Trade Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 270 Qianfang Ave, Pujiang, 3222000
Zhejiang Jujiang Guanteng Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture #216 Jinlei Rd Economic Region, Pujiang Zhejiang, 322200
Zhejiang Qianbaihui Home Textile Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 9 Jinshan Rd Pujiang, Zhejlang, 322200
Pujiang Hongsheng Arts & Crafts Company Limited · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture No 188 Jinlei Road Pujiang, Zhejiang, 322200
Pujiang County Shengkai Textile Factory · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Industrial Development Zone of Pujiang, Pujiang Zhejiang, 322200
Zhejiang Pujiang Tianxiang Arts & Crafts Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture 258 Yidianhong Rd, Econmic Dev. District, Jinhua, 322200
Shanghai Honour Industry Co Ltd · Manufacturer of Bedding & Upholstered Furniture Dongzong Jiu Rd, Pujiang Zhejiang, 32220